قیمت 380 هزار تومان

 

78 6969 9861 2 DT00731 1 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT00731

 

لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی

پارت نامبر لامپ ​DT00731

 

HITACHI    CP-HX2075 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-HX2175 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-S240 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-S245 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-S255 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X240 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X250 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X250WF لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X250WNUF لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X255 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X8225 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    CP-X8250 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    ED-X8250 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی
HITACHI    ED-X8255 لامپ ویدئو پروژکتور هیتاچی

78 6969 9861 2 DT00731 2 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT0073178 6969 9861 2 DT00731 6 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT0073178 6969 9861 2 DT00731 3 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT0073178 6969 9861 2 DT00731 4 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT0073178 6969 9861 2 DT00731 5 - لامپ پروژکتور هیتاچی DT00731