منگنه برقی راپید 90

قیمت ها از 390 هزار تومان هر عدد

دستگاه ها سرویس شده و اماده به کار می باشند