بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

جهت دیدن تعداد کارکرد کپی شارپ

جهت دیدن تعداد برگ های خارج شده از کپی شارپ دکمه صفر را نگه میداریم به صورت زیر

جهت دیدن تعداد برگ های کپی شدهاز کپی شارپ دکمه مربع را نگه می داریم

جهت دیدن تعداد برگ های اسکن شده در کپی شارپ دکمه ستاره را نگه میداریم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند