بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر و سرویس پولشمار

تعمیر و سرویس انواع پول شمار رومیزی و ایستاده
پولشمار دستگاهی است بسیار حساس که دقت شمارش در آن حرف اول را می زند.
نکته بعد امکاناتی است که هر پول شماری دارد ترجیحا از دستگاهی استفاده کنید که امکان تشخیص اسکناس جعلی را داشته باشد یا اینکه بطور اتوماتیک پول های تقلبی را در حین شمارش برای شما خارج کند که البته سیستم اتوماتیک فقط بر روی جنس کاغذ حساس بوده و تقریبا استفاده از این سیستم اشتباه است

13


PARA , SAHAND, SAYAN , NIKITA , MAX , AX , COUNTERA SMART , MEGA) (MAGNER اسمارت ، کانترا ، آ اکس ، مکس ، نیکیتا ، سایان ، سهند ، پارا
امکان دریافت و ارسال به سراسر کشور توسط تیپاکس یا پست
تعمیر و سرویس در محل مشتری(
فقط در شرایط خواص )

عدم شمارش اسکناس
گیر کردن مداوم اسکناس در دستگاه
شمارش اشتباه اسکناس
عدم کارکرد نمایشگر
عدم کارکرد صفحه کلید
روشن نشدن دستگاه پولشمار
تعویض موتور و چرخ دندههای شمارشگر
تعویض سنسور و تست سنسور

تعمیر و سرویس انواع پولشمار مگنر ( MAGNER )
تعمیر و سرویس انواع پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
تعمیر و سرویس انواع پولشمار اسمارت ( SMART)
تعمیر و سرویس انواع پولشمار پارا ( PARA )
تعمیر و سرویس انواع پولشمار فست ( FAST )
تعمیر و سرویس انواع پولشمار ایکس ۲۲ ( X22 )
تعمیر و سرویس انواع پولشمار کانترا ( COUNTERA )
تعمیر و سرویس انواع پولشمارGLORIA
تعمیر و سرویس انواع پولشمار( MYOUNG SUNG )
تعمیر و سرویس انواع پولشمارTRUE TRUST
تعمیر و سرویس انواع پولشمارSITEC
تعمیر و سرویس انواع پولشمارAX

پولشمار پارا ( PARA )
تعمیر و سرویس پولشمار اسکناس شمار ایستاده NCS 1100
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار ایستاده NCS 1000
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار ایستاده NCS 900
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار ایستاده NCS 1200
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار رومیزی  NC 407
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار رومیزی NC 297
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شماررومیزی NC 197
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار رومیزی NC 227

پولشمار آ ایکس   AX
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 5200
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 2400
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 2180
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 2088
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 5800
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 406
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) AX 2600

اسکناس شمار نیکیتاNIKITA
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 45
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 90B
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 80B
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 60B
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 2000
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) نیکیتا NIKITA LD 409A

SITEC پول شمار
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) سیتک FC-2/FC-2MG
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) سیتک IHUNTER
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) سیتک ST 150
تعمیر و سرویس پولشماراسکناس شمار (پولشمار ) سیتک ST 350

 

 

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند