بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

فروش قطعات پولشمار ( اسکناس شمار ) رومیزی و ایستاده

1-46

تعمیر پولشمار رومیزیتعمیر پولشمار ایستاده
 
تعمیرات تخصصی کلیه قطعات پولشمارهای ایستاده

(مین برد / تغذیه / پمپ وکیوم / اسپیندل / روتاری اینکودر / سنسور فشار / ترانس / شیر برقی و…)

تعمیرات تخصصی کلیه قطعات پولشمارهای رومیزی

(برد / ترانس / انواع چرخدنده و اینکودر/ pik up اولیه و ثانویه کشنده / شفت.موتور.سنسور)

فروش انواع پولشمار ایستاده و رومیزی کارکرده با گارانتی

تامین قطعات پولشمار ایستاده و رومیزی

 
PARA , SAHAND, SAYAN , NIKITA , MAX , AX , COUNTERA SMART , MEGA) (MAGNER اسمارت ، کانترا ، آ اکس ، مکس ، نیکیتا ،سایان ، سهند ، پارا 
‎ امکان دریافت و ارسال به سراسر کشور توسط تیپاکس یا پست
تعمیر و سرویس در محل مشتری(فقط در شرایط خواص )

عدم شمارش اسکناس
گیر کردن مداوم اسکناس در دستگاه
شمارش اشتباه اسکناس
عدم کارکرد نمایشگر
عدم کارکرد صفحه کلید
روشن نشدن دستگاه پولشمار
تعویض موتور و چرخ دندههای شمارشگر
تعویض سنسور و تست سنسور

پولشمار مگنر ( MAGNER )
پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
پولشمار اسمارت ( SMART)
پولشمار پارا ( PARA )
پولشمار فست ( FAST )
پولشمار ایکس ۲۲ ( X22 )
پولشمار کانترا ( COUNTERA )
GLORIA پول شمار
( MYOUNG SUNG ) پول شمار
TRUE TRUST پول شمار
SITEC پول شمار
AX پول شمار

پولشمار پارا ( PARA )
اسکناس شمار ایستاده NCS 1100
اسکناس شمار ایستاده NCS 1000
اسکناس شمار ایستاده NCS 900
اسکناس شمار ایستاده NCS 1200
اسکناس شمار رومیزی  NC 407
اسکناس شمار رومیزی NC 297
اسکناس شماررومیزی NC 197
اسکناس شمار رومیزی NC 227

پولشمار پارا ( PARA )
اسکناس شمار ایستاده NCS 1000 
اسکناس شمار ایستاده NCS 1100 
اسکناس شمار ایستاده NCS 1200 
اسکناس شمار ایستاده NCS 900
اسکناس شمار ایستاده NCS 800
اسکناس شمار رومیزی NC 407 
اسکناس شمار رومیزی NC 307 
اسکناس شمار رومیزی NC 207
اسکناس شمار رومیزی NC 297
اسکناس شمار رومیزی NC 227
اسکناس شمار رومیزی NC 197
اسکناس شمار رومیزی NC 097

پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
NIKITA LD45B
NIKITA LD60B
NIKITA LD-90B
NIKITA LD-80B
NIKITA LD-2000
NIKITA 409A
NIKITA LD-4000

Seetech پول شمار
FC-2 پولشمار رومیزی
FC-5MG پولشمار رومیزی
iHUNTER ارز شمار و تست ارز

پولشمار رومیزی سایان کانترا
پولشمار رومیزی سایان اسمارت
پولشمار رومیزی سایان بانکرز
پولشمار رومیزی سایان x22

اسکناس شمار AX
AX 5200 پولشمار رومیزی
AX 5800 پولشمار رومیزی
AX 2400 پولشمار رومیزی
AX 2108 پولشمار رومیزی
AX 2088 پولشمار رومیزی
AX 2600 پولشمار رومیزی

پولشمار رومیزی مکسmax

bs_110 پولشمار رومیزی مکسmax

bs_210 پولشمار رومیزی مکسmax

bs_310 پولشمار رومیزی مکسmax

bs_400 پولشمار رومیزی مکسmax

bs_410 پولشمار رومیزی مکسmax 

bs_510 پولشمار رومیزی مکسmax

پولشمار مگنر ( MAGNER )
پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
پولشمار اسمارت ( SMART)
پولشمار پارا ( PARA )
پولشمار فست ( FAST )
پولشمار ایکس 22 ( X22 )
پولشمار کانترا ( COUNTERA )
Gloria پول شمار
( MYOUNG SUNG ) پول شمار
True Trust پول شمار
Seetech پول شمار
AX پول شمار
پولشمار گلوری

( MYOUNG SUNG ) تعمیر پول شمارAX 5800AX پول شمارAX تعمیر پول شمار آی ایکسAX-2088AX-2108A&DAX-2200AX-2400AX-5200AX-5800DAX-6600A&DFC-2/FC-2MGGLORIA تعمیر پول شمار گلریIHUNTERNIKITA 409ANIKITA LD 2000NIKITA LD 409ANIKITA LD 45NIKITA LD 60BNIKITA LD 80BNIKITA LD 90BNIKITA LD-4000NIKITA LD60BSITEC پول شمارSITEC تعمیر پول شمار سیتکST 150ST 350TRUE TRUST تعمیر پول شمارآی ایکساسکناس شماراسکناس شمار NC 197اسکناس شمار NC 227اسکناس شمار NC 297اسکناس شمار NC 407اسکناس شمار ایستاده NCS 1000اسکناس شمار ایستاده NCS 1200اسکناس شمار ایستاده NCS 900اسکناس شمار نیکیتاNIKITAاسمارتای ایکسای هانتربیل کانترپاراپولشمارپولشمار ایستادهپولشمار رومیزیپولشمار نیکیتا ( NIKITA )تعمیرتعمیر اسکناس شمارتعمیر پول شمارتعمیر پولشمارتعمیر پولشمار اسمارت ( SMART)تعمیر پولشمار پارا ( PARA )تعمیر پولشمار پارا ( PARA ) اسکناس شمار ایستاده NCS 1100تعمیر پولشمار فست FASTتعمیر پولشمار کانترا ( COUNTERA )تعمیر پولشمار مگنر ( MAGNER )تعمیر پولشمار نیکیتا ( NIKITA )تعمیر و سرویس و فروش پولشمار نیکیتا LD-2000تعمیرپول شمارتعمیرپولشمارتعمیرپولشمار ایکس ۲۲ ( X22 )در محلسایانسرزمین امنسرویسسهندسیف لندفروش اسکناس شمارفروش پول شمارفروش پولشمارفستقطعات پولشمارکالیبرهکانترگروه مهندسی سیف لندگلریگلوریمگنرنیکیتا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند