بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

تعمیر کاغذ خرد کن مهر

DSC_0017

دستگاه کاغذ خرد کن یا امحائ اسناد (SHREDDER) یک دستگاه مکانیکی مورد استفاده برای برش کاغذ و اسناد از جمله لوح های فشرده و کارتهای اعتباری به قطعات کوچک و غیر قابل استفاده است.
به طور معمول این دستگاه اسناد کاغذی وغیره را بصورت نوار و یا ذرات ریز تبدیل می نماید.
سازمان های دولتی، شرکت ها، و افراد خصوصی استفاده کننده گان از دستگاه کاغذ خرد کن هستند.
این دستگاه به منظور نابود کردن اسناد و مدارک خصوصی یا محرمانه ساخته شده است
کارشناسان حریم شخصی اغلب به کاربران توصیه می کنند که ،تمامی اسناد خصوصی، اداری ،اسناد مالیاتی، کارت اعتباری، لوح های فشرده حاوی عکس و اطلاعات و اظهارات حساب بانکی و موارد دیگر که می توانند توسط افراد ناباب مورد استفاده قرار گیرند را برای جلوگیری از ارتکاب به تقلب یا سرقت هویت پس از استفاده توسط دستگاه کاغذ خرد کن ( امحائ اسناد ) بصورت خرد شده و غیر قابل استفاده در آورده و سپس به زباله دانی ارسال کنند.

کاغذ خردکن NIKITA SD 9150
کاغذ خرد کن NIKITA SD 9681
کاغذ خردکن NIKITA SD 9671
کاغذ خردکن NIKITA SD 9351
کاغذ خردکن NIKITA SD 9680
کاغذ خردکن NIKITA 
کاغذ خردکن NIKITA SILVER PLUS
کاغذ خردکن ‌NIKITA SD 9210
کاغذ خردکن NIKITA SD 9522
کاغذ خردکن NIKITA SD 9220
کاغذخردکن NIKITA SD 9520
کاغذ خردکن KOBRA 260 S2
کاغذ خردکن KOBRA +3CC4
کاغذخردکن NIKITA SD 9290
کاغذ خردکن NIKITA 568
کاغذ خردکن NIKITA 568
کاغذخردکن COMET C 22CC
کاغذ خردکن NIKITA 468
کاغذ خردکن NIKITA SD 9010
کاغذ خردکن KOBRA +1SS4
کاغذخردکن NIKITA SD 9310
کاغذ خردکن NIKITA SD 9020
کاغذ خردکن NIKITA SD 9330
کاغذ خردکن NIKITA SD 9355
کاغذ خردکن NIKITA SD 9670
کاغذ خردکن NIKITA U5
کاغذ خردکن NIKITA SD 9331
کاغذ خردکن KOBRA +1CC4
کاغذ خردکن NIKITA SD 9360
کاغذ خردکن NIKITA SD 9511
کاغذ خردکن NIKITA SD 9830
کاغذ خردکن KOBRA 300 CC4
کاغذ خردکن KOBRA 240HS
کاغذ خردکن KOBRA 260TS C4
کاغذ خرد کن KOBRA 260TS HS6
کاغذ خردکن KOBRA 270TS C2
کاغذ خردکن KOBRA 260HS
کاغذ خردکن KOBRA 310TS CC4
کاغذ خردکن KOBRA 390C4
کاغذ خردکن KOBRA 400 C2
کاغذ خرد کن KOBRA 310TS CC2
کاغذ خردکن KOBRA 260 HS2
کاغذ خردکن KOBRA 400 HS
کاغذ خردکن KOBRA 400WB
کاغذ خردکن KOBRA 400HS COMBI
فشرده ساز KOBRA COMPACTOR C500
کاغذ خردکن KOBRA CYCLONE

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند