بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور EIKI

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور EIKI

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

lc-xb31_3

EIKI LC-XB21B

EIKI LC-XBM26

EIKI EIP-200

EIKI LC-XA20

EIKI EIP-S200

EIKI LC-XB100A

EIKI LC-XBM31

EIKI LC-XD25

EIKI LC-XD25U

EIKI EIP-X200

EIKI EIP-2600

EIKI LC-XB31

EIKI LC-XB33

EIKI EIP-1000T

EIKI LC-XB23C

EIKI EIP-XSP2500

EIKI LC-SD15

EIKI LC-XB100

EIKI LC-XB23

EIKI LC-SB22

EIKI LC-WB100

EIKI LC-WB200

EIKI LC-WB200W

EIKI LC-XS25

EIKI LC-XB15

EIKI LC-XBL30

EIKI LC-XIP2600

EIKI LC-XB24

EIKI LC-XS30

EIKI LC-XS31

EIKI LC-XB200

EIKI LC-XB200A

EIKI EIP-10V

EIKI LC-XSP2600

EIKI LC-WS250

EIKI LC-XNP4000

EIKI LC-XIP2000

EIKI LC-XB250

EIKI LC-XB250W

EIKI EIP-2500

EIKI EIP-X350

EIKI LC-WSP3000

EIKI EIP-D450

EIKI LC-XB28

EIKI LC-SD10

EIKI LC-SD12

EIKI LC-XDP3500

EIKI LC-XB26

EIKI EIP-3000NA

EIKI LC-XB27N

EIKI LC-XB29N

EIKI LC-WIP3000

EIKI LC-XWP2000

EIKI EIP-3000N

EIKI EIP-4200

EIKI EIP-WSS3100B

EIKI LC-XB40

EIKI LC-XB41

EIKI LC-XB42

EIKI LC-WB40N

EIKI LC-XB40N

EIKI LC-XB41N

EIKI LC-WB42N

EIKI LC-XB42N

EIKI LC-180

EIKI LC-SB21

EIKI LC-SE10

EIKI LC-SM4

EIKI LC-XG250L

EIKI LC-XE10

EIKI EIP-1

EIKI LC-XGC500

EIKI EIP-5000L

EIKI EIP-3500

EIKI LC-XGC500L

EIKI LC-SXG400L

EIKI LC-XG250

EIKI LC-180AR

EIKI LC-SB20

EIKI LC-XB22

EIKI LC-XL100L

EIKI LC-XL200

EIKI LC-XL100

EIKI LC-1810

EIKI LC-XG110

EIKI EIP-25

EIKI LC-XM4

EIKI LC-WXL200L

EIKI LC-SM2

EIKI LC-SM3

EIKI LC-SM1

EIKI LC-XG210

EIKI LC-WXL200

EIKI LC-XG400L

EIKI LC-360

EIKI LC-360DVD

EIKI LC-NB1UW

EIKI LC-NB2UW

EIKI LC-XB20

EIKI LC-XG300L

EIKI LC-X60

EIKI EIP-4500L

EIKI LC-XG400

EIKI LC-NB4

EIKI LC-NB4S

EIKI LC-XB30

EIKI LC-XG300

EIKI EIP-4500

EIKI LC-3610

EIKI LC-WGC500LA

EIKI LC-4300

EIKI LC-4300S

EIKI LC-NB3EU

EIKI LC-SVGA860

EIKI LC-XB25

EIKI LC-XM1

EIKI LC-XM2

EIKI EIP-5000

EIKI LC-X50M

EIKI LC-SXG400

EIKI LC-WUL100L

EIKI LC-XNB4

EIKI LC-XNB4S

EIKI LC-XGA970

EIKI LC-NB3W

EIKI LC-WGC500

EIKI LC-WGC500A

EIKI LC-WUL100

EIKI LC-XNB3S

EIKI LC-X70

EIKI LC-NB3E

EIKI LC-NB3S

EIKI LC-X80

EIKI LC-XNB4M

EIKI LC-XNB4MS

EIKI LC-NB1

EIKI LC-NB1U

EIKI LC-XG100

EIKI LC-XNB3W

EIKI LC-X71L

EIKI LC-NB2U

EIKI LC-W3

EIKI LC-X50

EIKI LC-X71

EIKI LC-XG200

EIKI LC-XGA970UE

EIKI LC-XNB5M

EIKI LC-X4LA

EIKI LC-X4A

EIKI LC-SVGA870U

EIKI LC-XNB3

EIKI LC-XNB1U

EIKI LC-5000

EIKI LC-5300

EIKI LC-XNB2UW

EIKI LC-7000UE

EIKI LC-X1100

EIKI LC-X986

EIKI LC-XNB2U

EIKI EIP-SXG20

EIKI LC-W4

EIKI LC-X5

EIKI LC-X6A

EIKI LC-7000

EIKI LC-X983

EIKI LC-X984

EIKI LC-X985

EIKI LC-XGA982U

EIKI LC-X6

EIKI EIP-HDT20

EIKI LC-VC1

EIKI LC-W5

EIKI LC-X999

EIKI LC-SX1UL

EIKI LC-SX1U

EIKI LC-X7

EIKI LC-X990

EIKI LC-XGA980UE

EIKI LC-X8

EIKI LC-XT9

EIKI LC-X1000

EIKI LC-XC1

EIKI LC-SX6A

EIKI LC-X800

EIKI LC-X2ULA

EIKI LC-X3L

EIKI LC-SX6

EIKI LC-X1U

EIKI LC-X1UA

EIKI LC-X2U

EIKI LC-X2UA

EIKI LC-X3

EIKI LC-X4L

EIKI LC-X4

EIKI LC-XT4

EIKI LC-XT5

EIKI LC-XT5A

EIKI LC-X5L

EIKI LC-XT3

EIKI LC-SX3L

EIKI LC-XT1

EIKI LC-SX3

EIKI LC-SX2ULA

EIKI LC-SX2U

EIKI LC-SX2UA

EIKI LC-SX4LA

EIKI LC-SX4L

EIKI LC-XT2

EIKI LC-UXT3

EIKI LC-HDT10

EIKI LC-UXT1

eiki

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند