بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور Christie

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور Christie

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

5459f91a6e997

Boxer 4K30

D12HD-H Black

D12HD-H White

D12WU-H Black

D12WU-H White

DHD851-Q Black

DHD851-Q White

DWU851-Q Black

DWU851-Q White

DWX851-Q Black

DWX851-Q White

Roadie 4K25

Roadie 4K35

DWX600-G

DHD555-GS

DWU555-GS

DWX555-GS

LX1750

DHD600-G

DWU600-G

DHD951-Q

DWU951-Q

DWX951-Q

DWX951-Q White

DXG1051-Q

DXG1051-Q White

Mirage WQ-L

LW720

D4K2560

D4K3560

DHD550-G

DWU550-G

DWU775-E

CP2210

CP2230

DHD675-E Dual Lamp

DHD775-E

christie-m-sereies-digital-projector-solutions-page

DWU675-E Dual Lamp

D4K25 CDXL-20

D4K25 CDXL-30

D4K25 CDXL-30SD

D4K35 CDXL-20

D4K35 CDXL-30

D4K35 CDXL-45

D4K35 CDXL-60

LW401

LW41

LW551i

LWU421

LWU501i

LX41

LX501

LX601i

LX1200

Mirage DS+8K-J

Mirage HD14K-J

Mirage HD16K-J

Mirage HD20K-J

Mirage S+14K-J

Mirage S+18K-J

Mirage S+22K-J

Mirage WU14K-J

Mirage WU20K-J

LHD700

Mirage HD7K-J

Mirage WU7K-J

DS+10K-J

DS+8K-J

HD7K-J

HD9K-J

Roadster HD14K-J

Roadster HD16K-J

Roadster HD20K-J

Roadster S+14K-J

Roadster S+18K-J

Roadster S+22K-J

Roadster WU20K-J

L2K1000

L2K1500

LWU505

DLV1400-DL

DLV1920-DL

DHD670-E

DWU670-E

DHD800

Mirage WU12K-M

Mirage WU7K-M

LW555

LWU420

LX505

LX605

Matrix WU12

Matrix WU2

Matrix WU5

Mirage WU12

Mirage WU18

Mirage WU3

Mirage WU7

Roadie HD+35K

Roadster WU12K-M

WU12K-M

WU7K-M

WX10K-M

WX7K-M

DHD700

DS+750

Mirage S+3K

LW650

LX400

LX1000

LX700

DS+405

DS+10K-M

DS+6K-M

HD10K-M

HD6K-M

Roadster HD10K-M

Roadster S+10K-M

DS+655

LW400

HD3K

LW600

DS+305

DS+305W

LX900

LX500

Mirage HD3

Mirage HD6

Mirage HD8

Mirage HD12

Mirage HD18

HD405

LX1500

Roadster HD12K

Roadster HD18K

LX650

DS+6K

DW4Kc

DW5K

DW8K

Matrix HD2

Matrix HD4

Matrix HD7

Roadie HD+30K

DS+300

DS+300W

DS+650

HD6K

HD7Kc

LW300

LX380

LX380L

LX450

HD5K

HD5Kc

HD8K

HD8Kc

DS+65

LX55

LX66A

DS+26

LX120

Roadster S+20K

DW3Kc

DW6Kc

LX34

LX40

DW30

DS+5K

LX50

DLV1400-DX

DS+4K

DS+60

DS+8K

DW3K

DW6K

LX25a

Matrix 2000

Matrix 3000

Matrix 4000

Mirage S+14K

Mirage S+2K

Mirage S+4K

Mirage S+8K

Roadster S+12K

Roadster S+16K

LX66

LS+58

LU77

DS+25

DS+25W

Roadie 25K

LX37

LW25U

RoadRunner LX100

LW40U

LX25

LX45

RoadRunner LX65

DS30

DLV1280-DX

LX32

DLV1920-DX

DS+14K-M

DS30W

HD14K-M

HD2Kc

LX25U

Matrix S+2K

Matrix S+5K

Mirage 10000

Mirage 2000

Mirage 4000

Mirage 5000

Mirage 6000

Mirage DS+10K-M

Mirage DS+14K-M

Mirage DS+6K-M

Mirage HD10K-M

Mirage HD14K-M

Mirage HD6K-M

Mirage S+12K

Mirage S+16K

Mirage S+20K

Mirage S+6K

Mirage WU-L

Mirage WU14K-M

MirageSIM

Montage LX33

Roadie S12

Roadie X10

RoadRunner L6

RoadRunner L8

Roadster HD14K-M

Roadster S+14K-M

Roadster S4

Roadster S6

Roadster S9

Roadster WU14K-M

Roadster X4

Roadster X6

Roadster X9

Vista S3

Vista S5

Vista X3

Vista X5

Vivid Blue

Vivid Green

Vivid Lite

Vivid LX20

Vivid LX26

Vivid LX33

Vivid LX35

Vivid LX41

Vivid Red

Vivid White

WU14K-M

%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-christie

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند