بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور پاناسونیک

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور پاناسونیک

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

panasonic

Panasonic PT-LX271

 Panasonic PT-LB2V

 Panasonic PT-LX26HU

 Panasonic PT-LW25HU

 Panasonic PT-LW271

 Panasonic PT-LX321

 Panasonic PT-LX30HU

 Panasonic PT-LB3U

 Panasonic PT-TW240U

 Panasonic PT-TW330U

 Panasonic PT-TW230U

 Panasonic PT-VW330U

 Panasonic PT-VX400U

 Panasonic PT-TW231RU

 Panasonic PT-ST10U

 Panasonic PT-VX410ZU

 Panasonic PT-VW340ZU

 Panasonic PT-CX300

 Panasonic PT-CW240

 Panasonic PT-CX200U

 Panasonic PT-LB90U

 Panasonic PT-CW330U

 Panasonic PT-CW230U

 Panasonic PT-AR100U

 Panasonic PT-VW440U

 Panasonic PT-VW345NZU

 Panasonic PT-LB90NTU

 Panasonic PT-VX415NZU

 Panasonic PT-VX400NTU

 Panasonic PT-VW430U

 Panasonic PT-VX500U

 Panasonic PT-FW430U

 Panasonic PT-VW435NU

 Panasonic PT-VX510U

 Panasonic PT-CX301R

 Panasonic PT-FX400U

 Panasonic PT-VW431DU

 Panasonic PT-CW331R

 Panasonic PT-VX505NU

 Panasonic PT-CW241R

 Panasonic PT-AT5000E

 Panasonic PT-DW530U

 Panasonic PT-DX500U

 Panasonic PT-LZ370U

 Panasonic PT-EX500UL

 Panasonic PT-EW530UL

 Panasonic PT-RW330U

 Panasonic PT-AE7000

 Panasonic PT-AE8000

 Panasonic PT-EX500U

 Panasonic PT-EW530U

 Panasonic PT-EX600UL

 Panasonic PT-EW630U

 Panasonic PT-RW430UW

 Panasonic PT-DZ570U

 Panasonic PT-EW630UL

 Panasonic PT-RZ470UK

 Panasonic PT-RZ470UW

 Panasonic PT-EZ570UL

 Panasonic PT-DX610ULK

 Panasonic PT-DX610ULS

 Panasonic PT-DX610UK

 Panasonic PT-DX610US

 Panasonic PT-EZ570U

 Panasonic PT-EX800ZLU

 Panasonic PT-DW640ULK

 Panasonic PT-DW640ULS

 Panasonic PT-DW6300ULS

 Panasonic PT-DW640UK

 Panasonic PT-DW640US

 Panasonic PT-EX800ZU

 Panasonic PT-D6000ULS

 Panasonic PT-RZ370U

 Panasonic PT-EW730ZLU

 Panasonic PT-EW730ZU

 Panasonic PT-DX800ULK

 Panasonic PT-DX800ULS

 Panasonic PT-D6000US

 Panasonic PT-EZ770ZLU

 Panasonic PT-DW6300US

 Panasonic PT-EZ770ZU

 Panasonic PT-DW6300ELS

 Panasonic PT-DW730ULS

 Panasonic PT-DX810LS

 Panasonic PT-DW730UK

 Panasonic PT-DW6300ES

 Panasonic PT-DX800UK

 Panasonic PT-DW730ULK

 Panasonic PT-DX810ULK

 Panasonic PT-DX810S

 Panasonic PT-DX810UK

 Panasonic PT-DW730US

 Panasonic PT-DW740LK

 Panasonic PT-DW740LS

 Panasonic PT-DX800US

 Panasonic PT-DW740K

 Panasonic PT-DW740S

 Panasonic PT-RZ475U

 Panasonic PT-DW830ULK

 Panasonic PT-DW830ULW

 Panasonic PT-DW830UK

 Panasonic PT-DW830UW

 Panasonic PT-DX100LK

 Panasonic PT-DX100LW

 Panasonic PT-DZ6700U

 Panasonic PT-DX100W

 Panasonic PT-DX100K

 Panasonic PT-DZ680ULS

 Panasonic PT-DZ680ULK

 Panasonic PT-DZ680UK

 Panasonic PT-DZ680US

 Panasonic PT-DZ770ULK

 Panasonic PT-DZ770ULS

 Panasonic PT-DZ770UK

 Panasonic PT-DZ770US

 Panasonic PT-DZ6700UL

 Panasonic PT-DZ6710UL

 Panasonic PT-EX12KU

 Panasonic PT-DZ870ULK

 Panasonic PT-DZ870ULW

 Panasonic PT-DZ870UK

 Panasonic PT-DZ870UW

 Panasonic PT-EX16KU

 Panasonic PT-DZ6710U

 Panasonic PT-DW8300U

 Panasonic PT-DS8500U

 Panasonic PT-DS12KU

 Panasonic PT-D12000U

 Panasonic PT-DW17KU

 Panasonic PT-DZ8700U

 Panasonic PT-DZ10KU

 Panasonic PT-DZ12000U

 Panasonic PT-DZ13KU

 Panasonic PT-DS20KU

 Panasonic PT-DZ21KU

 Panasonic PT-AH1000E

 Panasonic PT-AT6000

 Panasonic PT-D12000E

 Panasonic PT-DS100X

 Panasonic PT-DS20KE

 Panasonic PT-DW90X

 Panasonic PT-DZ110X

 Panasonic PT-DZ12000E

 Panasonic PT-DZ21KE

 Panasonic PT-LW321

 Panasonic PT-LX270

 Panasonic PT-LX300

 Panasonic PT-LX351

 Panasonic PT-TW331RU

 Panasonic PT-TX300U

 Panasonic PT-TX301RU

 Panasonic PT-VX41

 Panasonic PT-VX42ZU

et-lav100-4

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند