بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور پاناسونیک – تعمیر پروژکتور پاناسونیک

تعمیر ویدئو پروژکتور  پاناسونیک – تعمیر پروژکتور پاناسونیک

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور پاناسونیک

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

panasonic

Panasonic PT-LX271

 Panasonic PT-LB2V

 Panasonic PT-LX26HU

 Panasonic PT-LW25HU

 Panasonic PT-LW271

 Panasonic PT-LX321

 Panasonic PT-LX30HU

 Panasonic PT-LB3U

 Panasonic PT-TW240U

 Panasonic PT-TW330U

 Panasonic PT-TW230U

 Panasonic PT-VW330U

 Panasonic PT-VX400U

 Panasonic PT-TW231RU

 Panasonic PT-ST10U

 Panasonic PT-VX410ZU

 Panasonic PT-VW340ZU

 Panasonic PT-CX300

 Panasonic PT-CW240

 Panasonic PT-CX200U

 Panasonic PT-LB90U

 Panasonic PT-CW330U

 Panasonic PT-CW230U

 Panasonic PT-AR100U

 Panasonic PT-VW440U

 Panasonic PT-VW345NZU

 Panasonic PT-LB90NTU

 Panasonic PT-VX415NZU

 Panasonic PT-VX400NTU

 Panasonic PT-VW430U

 Panasonic PT-VX500U

 Panasonic PT-FW430U

 Panasonic PT-VW435NU

 Panasonic PT-VX510U

 Panasonic PT-CX301R

 Panasonic PT-FX400U

 Panasonic PT-VW431DU

 Panasonic PT-CW331R

 Panasonic PT-VX505NU

 Panasonic PT-CW241R

 Panasonic PT-AT5000E

 Panasonic PT-DW530U

 Panasonic PT-DX500U

 Panasonic PT-LZ370U

 Panasonic PT-EX500UL

 Panasonic PT-EW530UL

 Panasonic PT-RW330U

 Panasonic PT-AE7000

 Panasonic PT-AE8000

 Panasonic PT-EX500U

 Panasonic PT-EW530U

 Panasonic PT-EX600UL

 Panasonic PT-EW630U

 Panasonic PT-RW430UW

 Panasonic PT-DZ570U

 Panasonic PT-EW630UL

 Panasonic PT-RZ470UK

 Panasonic PT-RZ470UW

 Panasonic PT-EZ570UL

 Panasonic PT-DX610ULK

 Panasonic PT-DX610ULS

 Panasonic PT-DX610UK

 Panasonic PT-DX610US

 Panasonic PT-EZ570U

 Panasonic PT-EX800ZLU

 Panasonic PT-DW640ULK

 Panasonic PT-DW640ULS

 Panasonic PT-DW6300ULS

 Panasonic PT-DW640UK

 Panasonic PT-DW640US

 Panasonic PT-EX800ZU

 Panasonic PT-D6000ULS

 Panasonic PT-RZ370U

 Panasonic PT-EW730ZLU

 Panasonic PT-EW730ZU

 Panasonic PT-DX800ULK

 Panasonic PT-DX800ULS

 Panasonic PT-D6000US

 Panasonic PT-EZ770ZLU

 Panasonic PT-DW6300US

 Panasonic PT-EZ770ZU

 Panasonic PT-DW6300ELS

 Panasonic PT-DW730ULS

 Panasonic PT-DX810LS

 Panasonic PT-DW730UK

 Panasonic PT-DW6300ES

 Panasonic PT-DX800UK

 Panasonic PT-DW730ULK

 Panasonic PT-DX810ULK

 Panasonic PT-DX810S

 Panasonic PT-DX810UK

 Panasonic PT-DW730US

 Panasonic PT-DW740LK

 Panasonic PT-DW740LS

 Panasonic PT-DX800US

 Panasonic PT-DW740K

 Panasonic PT-DW740S

 Panasonic PT-RZ475U

 Panasonic PT-DW830ULK

 Panasonic PT-DW830ULW

 Panasonic PT-DW830UK

 Panasonic PT-DW830UW

 Panasonic PT-DX100LK

 Panasonic PT-DX100LW

 Panasonic PT-DZ6700U

 Panasonic PT-DX100W

 Panasonic PT-DX100K

 Panasonic PT-DZ680ULS

 Panasonic PT-DZ680ULK

 Panasonic PT-DZ680UK

 Panasonic PT-DZ680US

 Panasonic PT-DZ770ULK

 Panasonic PT-DZ770ULS

 Panasonic PT-DZ770UK

 Panasonic PT-DZ770US

 Panasonic PT-DZ6700UL

 Panasonic PT-DZ6710UL

 Panasonic PT-EX12KU

 Panasonic PT-DZ870ULK

 Panasonic PT-DZ870ULW

 Panasonic PT-DZ870UK

 Panasonic PT-DZ870UW

 Panasonic PT-EX16KU

 Panasonic PT-DZ6710U

 Panasonic PT-DW8300U

 Panasonic PT-DS8500U

 Panasonic PT-DS12KU

 Panasonic PT-D12000U

 Panasonic PT-DW17KU

 Panasonic PT-DZ8700U

 Panasonic PT-DZ10KU

 Panasonic PT-DZ12000U

 Panasonic PT-DZ13KU

 Panasonic PT-DS20KU

 Panasonic PT-DZ21KU

 Panasonic PT-AH1000E

 Panasonic PT-AT6000

 Panasonic PT-D12000E

 Panasonic PT-DS100X

 Panasonic PT-DS20KE

 Panasonic PT-DW90X

 Panasonic PT-DZ110X

 Panasonic PT-DZ12000E

 Panasonic PT-DZ21KE

 Panasonic PT-LW321

 Panasonic PT-LX270

 Panasonic PT-LX300

 Panasonic PT-LX351

 Panasonic PT-TW331RU

 Panasonic PT-TX300U

 Panasonic PT-TX301RU

 Panasonic PT-VX41

 Panasonic PT-VX42ZU

et-lav100-4

ايسر ACER لامپ پروژکتوربنکيو – BENQ لامپ پروژکتورپاناسونيک PANASONIC لامپ پروژکتورتعمير ديتا پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورديتاتعمير ويديو پروژکتورديتاتعميرپروژکتورديتاتعميرويدئوپروژکتورتعمیر ویدئو پروژکتور پاناسونیک - تعمیر پروژکتور پاناسونیکتعويض لامپ پروژکتور ديتاتعويض لامپ ويدئو پروژکتورتعويض لامپ ويديو پروژکتورسرويس پروژکتور ديتاسرويس ويدئو پروژکتورشارپ SHARP لامپ پروژکتورفروش انواع لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئوپروژکتورفروش لامپ ويديو پروژکتورفروش لامپ ويديوپروژکتورلامپ پروژکتورلامپ پروژکتور اسپکترون SPACTRONلامپ پروژکتور تري ام 3Mلامپ پروژکشنلامپ ديتا پروژکتورلامپ ويدئو پروژکتورلامپ ويدئوپروژکتورلامپ ويديو پروژکتورلامپ ويديو پروژکتور ديتالامپ ويديوپروژکتورلامپ ويديوپروژکتورديتانمایندگی پروژکتورنمایندگی تعمیرنمایندگی تعمیر پروژکتورنمایندگی تعمیر ویدئو پروژکتورهيتاچي HITACHI لامپ پروژکتور

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند