بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور هیتاچی

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور هیتاچی

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

 

Hitachi CP-DX351
Hitachi CP-DX301
Hitachi CP-WX4041WN
Hitachi CP-X4041WN
Hitachi CP-EX251N
Hitachi CP-EW301N Projector
Hitachi CP-AX3505 Projector
Hitachi CP-AW3005 Projector
Hitachi CP-AW2505 Projector
Hitachi CP-WX3541WN
Hitachi CP-WX3041WN
Hitachi CP-BX301N Projector
Hitachi CP-BW301N Projector
Hitachi CP-TW2503 Projector Review
Hitachi CP-WU13K
Hitachi CP-WU9411
Hitachi CP-AX3503 Projector
Hitachi CP-AX2503 Projector
Hitachi CP-AW3003 Projector
Hitachi CP-AW2503 Projector
Hitachi PJ-TX200
Hitachi ED-S3350
Hitachi ED-X3400
Hitachi ED-X3450
Hitachi EDPJ32
Hitachi Illumina PJ-LC7
Hitachi CPX-345
Hitachi CP-X255
Hitachi CP-X440
Hitachi CP-X443
Hitachi CP-S335
Hitachi CP-X1200
Hitachi CP-EW300N Projector
Hitachi CP-WX9210
Hitachi CP-X9110
Hitachi CP-WX9211
Hitachi CP-EX250N
Hitachi CP-WX8255A Projector
Hitachi CP-EW300 Projector
Hitachi CP-WU9410
Hitachi CP-D32WN
Hitachi CP-X3021WN
Hitachi CP-X2521WN
Hitachi CP-WX8255
Hitachi CP-WX8240
Hitachi CP-D31N
Hitachi CP-A301N
Hitachi CP-A220N
Hitachi CP-A352WN Projector
Hitachi CP-X5022WN Projector
Hitachi CP-X4022WN Projector
Hitachi CP-WX4022WN Projector
Hitachi CP-WX3030WN
Hitachi CP-WU8460
Hitachi CP-X8170 Projector
Hitachi CP-WX8265 Projector
Hitachi CP-AW312WN Projector
Hitachi CP-X3030WN Projector
Hitachi CP-X2530WN
Hitachi CP-DX300 Projector
Hitachi CP-DX250 Projector
Hitachi CP-WX8240A
Hitachi CP-AW252WN
Hitachi CP-A221N
Hitachi CP-SX8350
Hitachi CP-AW2519N
Hitachi CP-WU8450
Hitachi CP-WU8440 Projector
Hitachi CP-WX3014WN
Hitachi CP-X3015WN
Hitachi CP-X2514WN
Hitachi CP-X2515WN
Hitachi CP-X2015WN
Hitachi CP-X3014WN
Hitachi CP-X4014WN
Hitachi CP-A222WN
Hitachi CP-AW250N
Hitachi iPJ-AW250N
Hitachi iPJ-AW250NM
Hitachi CP-WX2515WN
Hitachi iPJ-AW250N Interactive LCD Projector Review
Hitachi CP-X4015WN
Hitachi CP-X2510EZ
Hitachi CP-X2510Z
Hitachi CP-X2510EN
Hitachi CP-X3511
Hitachi CP-X3011
Hitachi CP-X4011N
Hitachi CP-WX3011N
Hitachi CP-X10000
Hitachi CP-RX78
Hitachi CP-RX82
Hitachi CP-D20
Hitachi CP-A200
Hitachi CP-X8160
Hitachi CP-X8150
Hitachi CPX9
Hitachi CP-X2511N
Hitachi CP-X2511
Hitachi CP-X2020
Hitachi CP-AW250N Ultra Short Throw LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-X5021N
Hitachi CP-D10
Hitachi CP-WX625
Hitachi CP-S420
Hitachi CP-X4021N
Hitachi CPWX8
Hitachi CPX8
Hitachi CPX4
Hitachi CP-X505
Hitachi CP-X417
Hitachi CP-X4020
Hitachi CP-X401
Hitachi CP-X306
Hitachi CP-X3010N
Hitachi CP-X301
Hitachi CP-X253
Hitachi CP-X206
Hitachi CP-X201
Hitachi CP-WX410
Hitachi CP-SX1350
Hitachi CP-RX79
Hitachi CP-WUX645N
Hitachi CP-WX11000
Hitachi CP-WX4021N
Hitachi CP-X2011N
Hitachi CP-X2011
Hitachi CP-X2510
Hitachi CP-X2510N
Hitachi CP-X5021N LCD Multimedia Projector Review
Hitachi CP-DW10N
Hitachi CP-X3011N
Hitachi CP-X467
Hitachi CP-D10 Ultra Short Throw LCD Projector Review
Hitachi CP-A100
Hitachi ED-A110
Hitachi CP-X809
Hitachi CP-RX80
Hitachi CP-SX635
Hitachi CP-X2010N
Hitachi CP-X2010
Hitachi CP-X3010
Hitachi CP-A52
Hitachi CP-SX12000
Hitachi CP-X807
Hitachi CP-X305
Hitachi CPX2
Hitachi CP-A100 Ultra Short Throw Projector Review
Hitachi CPX5
Hitachi CP-X308
Hitachi CP-X450
Hitachi CPX3
Hitachi CP-X615
Hitachi CP-X300
Hitachi CP-X205
Hitachi CP-X200
Hitachi CP-X400
Hitachi CP-RS57
Hitachi PJ-TX300 Cine Master
Hitachi CP-X605
Hitachi CP-X268A
Hitachi CP-X260
Hitachi CP-X256
Hitachi CP-X265
Hitachi CP-X608
Hitachi CP-X268
Hitachi CP-X251
Hitachi CP-X445W
Hitachi CP-X1250
Hitachi PJ-TX100
Hitachi HDPJ52
Hitachi CP-X444
Hitachi CP-X1230
Hitachi CP-RX60
Hitachi CP-S240
Hitachi CP-S245
Hitachi CP-X250
Hitachi ED-X8250
Hitachi CPX1
Hitachi CP-RS56+
Hitachi CP-RX61+
Hitachi CP-RS55
Hitachi CP-S235
Hitachi CP-X4014WN Projector Review
Hitachi CP-X3014WN Projector Review
Hitachi CP-X2015WN Projector Review
Hitachi CP-WX3014WN Projector Review
Hitachi RS-55 – Overview
Hitachi CP-X445 – Overview

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند