بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور اینفکوس (InFocus )

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور اینفکوس ( InFocus )

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

InFocus IN1118HD Mobile Projector Review

InFocus IN114x Projector
InFocus IN126STa Short Throw Projector Review

InFocus IN1146
InFocus Play Big SP5000
InFocus LP540
InFocus LP640
InFocus LP815
InFocus LP820
InFocus LP840
InFocus X1a
InFocus LP600
InFocus LP280
InFocus LP240
InFocus LP530
InFocus RP10X
InFocus LP70
InFocus LP500
InFocus LP790
InFocus LP250
InFocus X1
InFocus LP120
InFocus IN122a
InFocus IN2126a
InFocus IN2124a
InFocus IN126a
InFocus IN126STa
InFocus IN124STa
InFocus IN124a
Infocus IN3138HD Projector
InFocus IN112A Projector
InFocus IN114A Projector
InFocus IN8606HD Projector
InFocus IN134UST Projector
InFocus IN136UST Projector
InFocus IN5542
InFocus IN5544
InFocus IN5318
InFocus IN5316HD
InFocus IN3926
InFocus IN3924
InFocus IN1144
InFocus IN1124
InFocus IN1112
InFocus IN1110
InFocus IN1112a
InFocus IN1110a
InFocus IN114
InFocus IN5555L
InFocus IN5554L
InFocus IN5552L
InFocus IN114 DLP Multimedia Projector Review

Infocus IN3126 Projector
Infocus IN3124 Projector
Infocus IN3128HD Projector
InFocus IN8601 Projector
InFocus IN124ST
InFocus IN126ST
InFocus IN2114
InFocus IN2112
InFocus IN2116
InFocus IN3116
InFocus IN3114
InFocus IN5132
InFocus IN5134
InFocus IN5135
InFocus IN5145
InFocus IN5144
InFocus IN5142
InFocus IN5312
InFocus IN104
InFocus IN102
InFocus IN146
InFocus IN122ST
InFocus IN5144A
InFocus IN122
InFocus IN2126
InFocus IN2124
InFocus IN114ST
InFocus IN3118HD
InFocus IN5314
InFocus IN126
InFocus IN124
InFocus IN116
InFocus IN112
InFocus IN3916
InFocus LiteShow III Wired – Specifications
InFocus LiteShow III Wired, Wireless Networking Presentation Adapter Review
InFocus IN3914
InFocus IN5535
InFocus IN2116
InFocus IN2114
InFocus SP8602
InFocus Work Big IN2104
InFocus Work Big IN2106
InFocus Work Big IN15
InFocus Work Big IN34
InFocus IN1100
InFocus IN1102
InFocus IN1501
InFocus IN1503
InFocus IN5535L
InFocus IN5533
InFocus IN5533L
InFocus IN5110
InFocus IN5108
InFocus IN5122
InFocus IN5124
InFocus IN3914 DLP Interactive Projector Review

InFocus IN3916 & IN3914 DLP Interactive Projector Review

InFocus IN5304
InFocus IN5302
InFocus IN5504
InFocus IN5502
InFocus IN5534L
InFocus IN5532L
InFocus IN5534
InFocus IN5532
InFocus X16
InFocus X17
InFocus Learn Big IN2106EP
InFocus Learn Big IN2104EP
InFocus Work Big IN10
InFocus Learn Big IN24+EP
InFocus Work Big IN42+
InFocus LP850
InFocus LP860
InFocus IN2116 DLP Multimedia Projector Review

InFocus IN2114 DLP Projector Review

InFocus IN3104EP
InFocus IN3904
InFocus IN3902
InFocus IN3116
InFocus IN3114
InFocus X10
InFocus Play Big X9
InFocus Play Big IN83
InFocus Learn Big IN37EP
InFocus Work Big IN35
InFocus Work Big IN35W
InFocus Work Big IN37
InFocus Learn Big IN35WEP
InFocus Play Big IN81
InFocus Play Big IN82
InFocus Play Big SP777
InFocus Play Big SP7210
InFocus Play Big SP7205
InFocus LP70+
InFocus IN3108
InFocus Work Big IN38
InFocus Play Big IN1
InFocus Work Big IN12
InFocus Work Big IN36
InFocus Learn Big IN26+EP
InFocus Work Big IN42
InFocus Play Big IN78EX
InFocus Learn Big IN34EP
InFocus Work Big IN24
InFocus Work Big IN26
InFocus Work Big IN32
InFocus Play Big IN74EX
InFocus Play Big IN76
InFocus X9 Projector Review
InFocus X10 – DLP 1080p Home Theater Projector Review

InFocus IN83 Darkchip4 1080p DLP Home Theater Projector Review: Overview

InFocus Work Big XS1
InFocus Learn Big IN5102
InFocus Learn Big IN5106
InFocus Learn Big IN5104
InFocus Learn Big IN3102
InFocus Learn Big IN3106
InFocus Learn Big IN3104
InFocus Work Big IN2102
InFocus Learn Big IN2102EP
InFocus Play Big SP4805
InFocus Play Big IN72
InFocus IN82 Home Theater Projector Review

InFocus ScreenPlay 110
InFocus ScreenPlay 4800
InFocus ScreenPlay 7200
InFocus ScreenPlay 5700
InFocus X2
InFocus X3
InFocus IN2116 Projector Review

InFocus IN2114 Projector Review

InFocus IN2112 Projector Review

InFocus IN122 Projector Review

InFocus IN26 DLP Portable Projector Review

InFocus Play Big IN72 Projector Review – Overview

InFocus Play Big IN76 Projector Review – Overview

InFocus Play Big SP777 Home Theater Projector Review

InFocus Screenplay 4805

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند