بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر منگنه برقی

دسته تعمیر ماشین دوخت برقی و منگنه برقی

دستگاه ماشین دوخت برقی جهت دوخت انواع کاغذ و مقوا به صورت اتوماتیک با استفاده از قدرت برق مورد استفاده قرار می گیرید

http://safe land

http://safe-land.ir/?page_id=79600

سوزن های مصرفی ماشین دوخت برقی 

سوزن مصرفی این تجهیزات ممکن است معمولی مانند دستگاه های دستی یا به صورت کارتریج مصرفی اختصاصی باشد.

http://safe-land.ir/wp-admin/post.php?post=79600&action=edit

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند