پولشمار رمو  ( remo c20 )  

  • توضیحات

دسته بندی: .

برچسب: .

پولشمار رمو  ( remo c20 )  

remo c20

    شمارش 100 تایی

   نمایشگر دوم سیار برای مشتری

       دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک