بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر چك اسكنر

تعمیر چك اسكنر سی تی اس CTS LS150

تعمیر چك اسكنر اپسونTM-S2000MJ SERICE

تعمیر چك اسكنر سی تی اسCTS LS515-SE

تعمیر چك اسكنر اپسونTM-S2000MJ SERICE

تعمیر اسکنر چک بانکی Check Scanner TS240

تعمیر چک اسکنر Teller scan TS240

تعمیر چک اسکنر PANINI Vision X

و تعمیر انواع مدل های دیگر چک اسکنر 

 

             

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند