بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

تعمیر و سرویس پولشمار

IMG_20160621_224207


پولشمار دستگاهی است بسیار حساس که دقت شمارش در آن حرف اول را می زند.
نکته بعد امکاناتی است که هر پول شماری دارد ترجیحا از دستگاهی استفاده کنید که امکان تشخیص اسکناس جعلی را داشته باشد یا اینکه بطور اتوماتیک پول های تقلبی را در حین شمارش برای شما خارج کند که البته سیستم اتوماتیک فقط بر روی جنس کاغذ حساس بوده و تقریبا استفاده از این سیستم اشتباه است

 

 
PARA , SAHAND, SAYAN , NIKITA , MAX , AX , COUNTERA SMART , MEGA) (MAGNER اسمارت ، کانترا ، آ اکس ، مکس ، نیکیتا ،سایان ، سهند ، پارا 
 امکان دریافت و ارسال به سراسر کشور توسط تیپاکس یا پست
تعمیر و سرویس در محل مشتری(فقط در شرایط خواص )

عدم شمارش اسکناس
گیر کردن مداوم اسکناس در دستگاه
شمارش اشتباه اسکناس
عدم کارکرد نمایشگر
عدم کارکرد صفحه کلید
روشن نشدن دستگاه پولشمار
تعویض موتور و چرخ دندههای شمارشگر
تعویض سنسور و تست سنسور

پولشمار مگنر ( MAGNER )
پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
پولشمار اسمارت ( SMART)
پولشمار پارا ( PARA )
پولشمار فست ( FAST )
پولشمار ایکس ۲۲ ( X22 )
پولشمار کانترا ( COUNTERA )
GLORIA پول شمار
( MYOUNG SUNG ) پول شمار
TRUE TRUST پول شمار
SITEC پول شمار
AX پول شمار
پولشمار پارا ( PARA )
اسکناس شمار ایستاده NCS 1100
اسکناس شمار ایستاده NCS 1000
اسکناس شمار ایستاده NCS 900
اسکناس شمار ایستاده NCS 1200
اسکناس شمار رومیزی  NC 407
اسکناس شمار رومیزی NC 297
اسکناس شماررومیزی NC 197
اسکناس شمار رومیزی NC 227

اسکناس شمار AX
AX 5200
AX 2400
AX 2180
AX 2088
AX 5800
AX 406
AX 2600

اسکناس شمار نیکیتاNIKITA
NIKITA LD 45
NIKITA LD 90B
NIKITA LD 80B
NIKITA LD 60B
NIKITA LD 2000
NIKITA LD 409A

SITEC پول شمار
FC-2/FC-2MG
IHUNTER
ST 150
ST 350
پولشمار نیکیتا ( NIKITA )
NIKITA LD60B
NIKITA LD-90B
NIKITA LD-80B
NIKITA LD-2000
NIKITA 409A
NIKITA LD-4000

( MYOUNG SUNG ) تعمیر پول شمارAX 5800AX پول شمارAX تعمیر پول شمار آی ایکسAX-2088AX-2108A&DAX-2200AX-2400AX-5200AX-5800DAX-6600A&DFC-2/FC-2MGGLORIA تعمیر پول شمار گلریIHUNTERNIKITA 409ANIKITA LD 2000NIKITA LD 409ANIKITA LD 45NIKITA LD 60BNIKITA LD 80BNIKITA LD 90BNIKITA LD-4000NIKITA LD60BSITEC پول شمارSITEC تعمیر پول شمار سیتکST 150ST 350TRUE TRUST تعمیر پول شمارآی ایکساسکناس شماراسکناس شمار NC 197اسکناس شمار NC 227اسکناس شمار NC 297اسکناس شمار NC 407اسکناس شمار ایستاده NCS 1000اسکناس شمار ایستاده NCS 1200اسکناس شمار ایستاده NCS 900اسکناس شمار نیکیتاNIKITAاسمارتای ایکسای هانتربیل کانترپاراپولشمارپولشمار ایستادهپولشمار رومیزیپولشمار نیکیتا ( NIKITA )تعمیرتعمیر اسکناس شمارتعمیر پول شمارتعمیر پولشمارتعمیر پولشمار اسمارت ( SMART)تعمیر پولشمار پارا ( PARA )تعمیر پولشمار پارا ( PARA ) اسکناس شمار ایستاده NCS 1100تعمیر پولشمار فست FASTتعمیر پولشمار کانترا ( COUNTERA )تعمیر پولشمار مگنر ( MAGNER )تعمیر پولشمار نیکیتا ( NIKITA )تعمیر و سرویس و فروش پولشمار نیکیتا LD-2000تعمیرپول شمارتعمیرپولشمارتعمیرپولشمار ایکس ۲۲ ( X22 )در محلسایانسرزمین امنسرویسسهندسیف لندفروش اسکناس شمارفروش پول شمارفروش پولشمارفستقطعات پولشمارکالیبرهکانترگروه مهندسی سیف لندگلریگلوریمگنرنیکیتا

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند