بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

تعمیر ویدئو پروژکتور ای اس کا پروکسیما

 مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور ای اس کا پروکسیما

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

ASK Proxima E3715W
Ask Proxima C3327W-A LCD Projector Review

Ask Proxima E1655U LCD Projector Review

ASK Proxima C185
ASK Proxima C445
ASK Proxima M2+
ASK Proxima C410
ASK Proxima C170
ASK Proxima C160
ASK Proxima C440
ASK Proxima C420
ASK Proxima C110
ASK Proxima C180
ASK Proxima DP1200x
ASK Proxima DP1000x
ASK Proxima DP8200x
ASK Proxima DP8000
ASK Proxima DP6500x
ASK Proxima DP6155
ASK Proxima DP2000s
ASK Proxima DP2000x
ASK Proxima DP1000X
ASK Proxima C3307-A
ASK Proxima C3305-A
ASK Proxima C3257-A
ASK Proxima C3255-A
ASK Proxima US1315W-A
ASK Proxima E3815-A
ASK Proxima US1275W-A
ASK Proxima US1275-A
ASK Proxima S3307W-A
ASK Proxima S3307-A
ASK Proxima S3277-A
ASK Proxima E3715W-A
ASK Proxima E3855-A
ASK Proxima E2465-A
ASK Proxima E2425W-A
ASK Proxima E1655U-A
ASK Proxima E1655W-A
ASK Proxima E1655U
ASK Proxima A1300
ASK Proxima A1200EP
ASK Proxima A1200
ASK Proxima A1100
ASK Proxima M8
ASK Proxima M9
ASK Proxima M1
ASK Proxima C450
ASK Proxima C175
ASK Proxima C450
ASK Proxima M6
ASK Proxima C350
ASK Proxima C315
ASK Proxima C310
ASK Proxima C250W
ASK Proxima C250
ASK Proxima C180
ASK Proxima C130
ASK Proxima C460
ASK Proxima DP2000s
ASK Proxima DP2000x
ASK Proxima DP6155
ASK Proxima DP6870
ASK Proxima DP8400x
ASK Proxima DP8500x

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند