بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور میتسوبیشی – تعمیر پروژکتور میتسوبیشی

تعمیر ویدئو پروژکتور میتسوبیشی  – تعمیر پروژکتور میتسوبیشی

 

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور میتسوبیشی

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

Mitsubishi XD110U
Mitsubishi SE2U
Mitsubishi XL5U ColorView
Mitsubishi XD480U ColorView
Mitsubishi XD450U
Mitsubishi XD400U
Mitsubishi XL30U
Mitsubishi XL25U
Mitsubishi TW11U
Mitsubishi XD550U-G
Mitsubishi XD700U-G
Mitsubishi XD700U
Mitsubishi WD720U-G
Mitsubishi WD720U
Mitsubishi WD385U-EST QWIZDOM
Mitsubishi WD385U-EST
Mitsubishi FD730U
Mitsubishi EX321U
Mitsubishi EX241U
Mitsubishi EX321U-ST
Mitsubishi EW331U-ST
Mitsubishi EW330U
Mitsubishi ES200U
Mitsubishi WD390U-EST
Mitsubishi WD390U-EST Cloud Projector Review

Mitsubishi HC8000D
Mitsubishi HC7900DW
Mitsubishi UD740U Projector
Mitsubishi HC8000D Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC7900DW Home Theater Projector Review

Mitsubishi WL7200U
Mitsubishi XL7100U
Mitsubishi UL7400U
Mitsubishi WL7200U WXGA LCD Projector Review

Mitsubishi HC9000D
Mitsubishi WD380U-EST
Mitsubishi WD380U-EST Ultra Short Throw WXGA DLP Projector Review

Mitsubishi XL7000U Projector
Mitsubishi HC7800D
Mitsubishi EX320U-ST
Mitsubishi XD365U-EST
Mitsubishi UD8350U
Mitsubishi XD550U
Mitsubishi XD560U
Mitsubishi XD8100LU
Mitsubishi XD8100U
Mitsubishi WD8200U
Mitsubishi WD8200LU
Mitsubishi UD8400U
Mitsubishi WD570U
Mitsubishi XD380U-EST
Mitsubishi XD360U-EST
Mitsubishi XD3500U
Mitsubishi XD280U-D
Mitsubishi XD221U-ST(D)
Mitsubishi XD221U-ST
Mitsubishi XD221U-D
Mitsubishi WD620U-G
Mitsubishi FD630U-G
Mitsubishi EW270U
Mitsubishi EW230U-ST
Mitsubishi EX240U
Mitsubishi EX200U
Mitsubishi HC4000
Mitsubishi HC3800
Mitsubishi XD221U
Mitsubishi HC6800
Mitsubishi XD250U-ST
Mitsubishi WD620U
Mitsubishi HC7800D Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC4000 Projector Review

Mitsubishi HC1600
Mitsubishi WD510U
Mitsubishi HC9000D Projector Review

Mitsubishi FD630U
Mitsubishi HC5500
Mitsubishi XD530U
Mitsubishi EX53U
Mitsubishi HC6500
Mitsubishi HD8000
Mitsubishi MH2850U
Mitsubishi HL2750U
Mitsubishi SD105U
Mitsubishi HC4900W
Mitsubishi HC6000
Mitsubishi XL1550U
Mitsubishi SD510U
Mitsubishi XD510U
Mitsubishi XD211U
Mitsubishi EX51U
Mitsubishi XL5980LU
Mitsubishi XD2000U
Mitsubishi XL5980U
Mitsubishi XD1000U
Mitsubishi HC7000
Mitsubishi HC6800 Projector Review

Mitsubishi XD221U XGA DLP Multimedia Projector Review

Mitsubishi XD600U
Mitsubishi HC3800 Projector Review

Mitsubishi WD510U WXGA DLP Multimedia Projector Review

Mitsubishi XD95U
Mitsubishi XD500U-ST
Mitsubishi XD3200U
Mitsubishi XD280U
Mitsubishi XD250U
Mitsubishi WD500U-ST
Mitsubishi XD520U-G
Mitsubishi XD520U
Mitsubishi XD500U-G
Mitsubishi XD500U
Mitsubishi XD490U
Mitsubishi XL5900U
Mitsubishi WL639U
Mitsubishi WL2650U
Mitsubishi FL7000LU
Mitsubishi FL6900U
Mitsubishi HL650U
Mitsubishi WD3300U
Mitsubishi XD90U
Mitsubishi HC4900U
Mitsubishi HD4000U
Mitsubishi PK-20 PocketProjector
Mitsubishi HC3000U
Mitsubishi HC1500
Mitsubishi HD1000U
Mitsubishi HC5000BL
Mitsubishi FL7000U
Mitsubishi WD2000U
Mitsubishi XL6500U
Mitsubishi XL6600U
Mitsubishi XL6600LU
Mitsubishi XL6500LU
Mitsubishi WL6700U
Mitsubishi WL6700LU
Mitsubishi XL2550U
Mitsubishi HC7000 Projector Review

Mitsubishi HC6500 1080p 3LCD Home Theater Projector Review: Overview

Mitsubishi XD470U
Mitsubishi SD430U
Mitsubishi HC1600 720p, DLP, Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC5500 1080p 3LCD Home Theater Projector Review:

Mitsubishi XL550U
Mitsubishi XL650U
Mitsubishi XD206U-G
Mitsubishi XD430U
Mitsubishi XD460U
Mitsubishi XD206U
Mitsubishi XL1550U and XL2550 3LCD Projector Review

Mitsubishi HC3 ColorView
Mitsubishi ES100
Mitsubishi EX100U
Mitsubishi XL9U
Mitsubishi PocketProjector
Mitsubishi XD435U-G
Mitsubishi HC100 Colorview
Mitsubishi HC6000 Home Theater Projector Review

Mitsubishi XL2U
Mitsubishi X500U
Mitsubishi XL1XU
Mitsubishi SL2U
Mitsubishi SL4U
Mitsubishi SL25U
Mitsubishi SL4SU ColorView
Mitsubishi XD300U
Mitsubishi XD350U
Mitsubishi XD50U
Mitsubishi XD80U
Mitsubishi XD205R
Mitsubishi XL5950U
Mitsubishi XL8U
Mitsubishi HC900U
Mitsubishi HC2000
Mitsubishi HC4900 LCD Home Theater Projector Review

Mitsubishi HC1500 DLP Home Theater Projector Review

Mitsubishi SD110U
Mitsubishi PocketProjector SD
Mitsubishi SD205U
Mitsubishi SD205R
Mitsubishi SD110R
Mitsubishi XD70U
Mitsubishi XD60U
Mitsubishi XD205U
Mitsubishi HC4900 vs Sanyo PLV-Z2000
Mitsubishi PK20 LED, Palm-Sized. Portable, Pocket Projector Review – Overview

Mitsubishi WD385U-EST Projector Review

Mitsubishi HC5000BL Projector Review

Mitsubishi HD1000U Home Theater Projector Review

Mitsubishi HD4000 Widescreen Projector Review

Mitsubishi HC-3000 Projector Review

Mitsubishi ES-100 and EX-100 projector Review

Mitsubishi HC3 – Overview

ايسر ACER لامپ پروژکتوربنکيو – BENQ لامپ پروژکتورپاناسونيک PANASONIC لامپ پروژکتورتعمير ديتا پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورديتاتعمير ويديو پروژکتورديتاتعميرپروژکتورديتاتعميرويدئوپروژکتورتعمیر ویدئو پروژکتور میتسوبیشی - تعمیر پروژکتور میتسوبیشیتعويض لامپ پروژکتور ديتاتعويض لامپ ويدئو پروژکتورتعويض لامپ ويديو پروژکتورسرويس پروژکتور ديتاسرويس ويدئو پروژکتورشارپ SHARP لامپ پروژکتورفروش انواع لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئوپروژکتورفروش لامپ ويديو پروژکتورفروش لامپ ويديوپروژکتورلامپ پروژکتورلامپ پروژکتور اسپکترون SPACTRONلامپ پروژکتور تري ام 3Mلامپ پروژکشنلامپ ديتا پروژکتورلامپ ويدئو پروژکتورلامپ ويدئوپروژکتورلامپ ويديو پروژکتورلامپ ويديو پروژکتور ديتالامپ ويديوپروژکتورلامپ ويديوپروژکتورديتانمایندگی پروژکتورنمایندگی تعمیرنمایندگی تعمیر پروژکتورنمایندگی تعمیر ویدئو پروژکتورهيتاچي HITACHI لامپ پروژکتور

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند