بستن

safeland.ir@gmail.com       +98 21 88 81 48 12

توسط

تعمیر ویدئو پروژکتور سانیو- تعمیر پروژکتور سانیو

تعمیر ویدئو پروژکتور سانیو- تعمیر پروژکتور سانیو

مرکز تعمیر و فروش لامپ انواع ویدئو پروژکتور سانیو

PANASONIC –NEC – SONY – OPTOMA – EPSON – PROXIMA – SHARP – HITACHI – ACER – TOSHIBA

 سرویس و تعمیر تخصصی انواع دستگاه های ویدئو پروژکتور

  جنرال سرویس و رفع ایراد های تخصصی، تشخیص و تعویض قطعه

 لامپ ویدئو پروژکتور، لامپ بلاست، تراشهDMD، چرخه رنگ، ال سی دی، منبع تغذیه، فن، MAIN BOARD

 تعمیر تخصصی برد الکترونیکی انواع ویدئوپروژکتور 

safeland-800

Sanyo PLC-EF60A

Sanyo PLC-700M

Sanyo PLC-750M

Sanyo PDG-DHT8000L

Sanyo PLC-XF42

Sanyo PLC-XF41

Sanyo PLC-XF12NL

Sanyo PLC-XP10N

Sanyo PLC-XP20N

Sanyo PLV-WF20

Sanyo PLC-XF71

Sanyo PLC-XF1000

Sanyo PLC-XF70

Sanyo PLC-8800N

Sanyo PLC-XF12N

Sanyo PLC-EF60

Sanyo PLC-XF47

Sanyo PLC-XF10NL

Sanyo PDG-DHT100L

Sanyo PLC-XF45

Sanyo PLC-9000NL

Sanyo PLC-XF10N

Sanyo PLC-XF10NZL

Sanyo PLC-XF30N

Sanyo PLC-XF30NL

Sanyo PLC-XF46N

Sanyo PLC-9000NA

Sanyo PLC-9000N

Sanyo PLC-XF10NZ

Sanyo PLC-EF12NL

Sanyo PLC-EF12N

Sanyo PLC-EF10NZ

Sanyo PLC-HF10000L

Sanyo PLC-XF40

Sanyo PLC-EF10NA

Sanyo PLC-EF30NL

Sanyo PLC-HF15000L

Sanyo PLC-UF10

Sanyo PLC-EF30N

Sanyo PLC-UF15

Sanyo PLV-HD10

Sanyo PLV-HD100

Sanyo PLV-HD2000

Sanyo PLV-HD150

Sanyo PDG-DHT100WL

Sanyo PLC-XF47A

Sanyo PLC-XM80

Sanyo PLC-ZM5000

Sanyo PLC-XU58

Sanyo PLC-XP55

Sanyo PLC-XP200L

Sanyo PLC-XU35

Sanyo PLC-XU36

Sanyo PLC-XW20

Sanyo PDG-DWT50L

Sanyo PLC-XP46L

Sanyo PLC-XP57L

Sanyo PLC-XP56L

Sanyo PLV-75

Sanyo PLC-5500NA

Sanyo PLC-XP56

Sanyo PLC-XU07N

Sanyo PLC-XU37

Sanyo PLC-XU38

Sanyo PLV-60HT

Sanyo PLV-60K

Sanyo PLC-SP10

Sanyo PLC-WTC500AL

Sanyo PLC-XP18N

Sanyo PLC-XT10A

Sanyo PLC-XU45

Sanyo PLC-XU46

Sanyo PLV-80

Sanyo PLV-80L

Sanyo PDG-DET100L

Sanyo PLV-WF10

Sanyo PLC-SP20N

Sanyo PLC-SU22N

Sanyo PLC-XT15A

Sanyo PLC-XF60A

Sanyo PLC-XP40L

Sanyo PLC-XT10

Sanyo PLC-XF31NL

Sanyo PLC-8810N

Sanyo PLC-SP10N

Sanyo PLC-SU10N

Sanyo PLC-XP40

Sanyo PLC-XT15

Sanyo PLC-XU10N

Sanyo PLC-XF31N

Sanyo PLC-XP46

Sanyo PLC-XP30

Sanyo PLC-XF35NL

Sanyo PLC-XF20

Sanyo PLC-XF35N

Sanyo PLC-5600N

Sanyo PLC-XP07N

Sanyo PLC-XP45L

Sanyo PLC-XU22N

Sanyo PLC-EF31NL

Sanyo PLC-XP45

Sanyo PLC-EF10N

Sanyo PLC-HP7000L

Sanyo PLC-XP17N

Sanyo PLC-XP17N

Sanyo PLC-XM150L

Sanyo PLC-XM100

Sanyo PLC-XM100S

Sanyo PLC-XT21L

Sanyo PLC-XW15

Sanyo PLC-XT20L

Sanyo PLV-1P

Sanyo PLC-SU60

Sanyo PLC-WM5500

Sanyo PLC-WM5500S

Sanyo PLC-XU51

Sanyo PLC-XU55

Sanyo PLC-XT25L

Sanyo PLC-XT21

Sanyo PLC-XT20

Sanyo PLC-XT11

Sanyo PLC-XT25

Sanyo PLC-XL51A

Sanyo PLC-ET30L

Sanyo PLC-XM150

Sanyo PLC-XM150S

Sanyo PLC-400N

Sanyo PLC-SU25

Sanyo PLC-SU30

Sanyo PLC-SU31

Sanyo PLC-SW20

Sanyo PLV-Z4

Sanyo PLC-XTC50L

Sanyo PLC-XP10NA

Sanyo PLC-SU32

Sanyo PLC-SU33

Sanyo PLC-XT35

Sanyo PLC-XT35L

Sanyo PLC-SU07N

Sanyo PLC-SW15

Sanyo PLV-20N

Sanyo PDG-DXT10L

Sanyo PLC-XU30

Sanyo PLC-WTC500L

Sanyo PLC-ZM5000L

Sanyo PLC-ZM5000S

Sanyo PLC-XF60

Sanyo PLC-XP41

Sanyo PLC-XP41L

Sanyo PLC-SU20N

Sanyo PLC-SW10

Sanyo PLC-XU31

Sanyo PLC-XP50L

 poa-lmp137

ايسر ACER لامپ پروژکتوربنکيو – BENQ لامپ پروژکتورپاناسونيک PANASONIC لامپ پروژکتورتعمير ديتا پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورتعمير ويدئو پروژکتورديتاتعمير ويديو پروژکتورديتاتعميرپروژکتورديتاتعميرويدئوپروژکتورتعمیر ویدئو پروژکتور سانیو- تعمیر پروژکتور سانیوتعويض لامپ پروژکتور ديتاتعويض لامپ ويدئو پروژکتورتعويض لامپ ويديو پروژکتورسرويس پروژکتور ديتاسرويس ويدئو پروژکتورشارپ SHARP لامپ پروژکتورفروش انواع لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئو پروژکتورفروش لامپ ويدئوپروژکتورفروش لامپ ويديو پروژکتورفروش لامپ ويديوپروژکتورلامپ پروژکتورلامپ پروژکتور اسپکترون SPACTRONلامپ پروژکتور تري ام 3Mلامپ پروژکشنلامپ ديتا پروژکتورلامپ ويدئو پروژکتورلامپ ويدئوپروژکتورلامپ ويديو پروژکتورلامپ ويديو پروژکتور ديتالامپ ويديوپروژکتورلامپ ويديوپروژکتورديتانمایندگی پروژکتورنمایندگی تعمیرنمایندگی تعمیر پروژکتورنمایندگی تعمیر ویدئو پروژکتورهيتاچي HITACHI لامپ پروژکتور

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

کانال تلگرام گروه مهندسی سیف لند